Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2016

Huvudtitel 21

RIKSDAGENPDF-versio

Förklaring:

Förvaltningsområdets anslag 2014—2016

    År 2014
bokslut
1000 €
År 2015
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2016
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2015—2016
    1000 € %
 
01. Riksdagsledamöterna 21 273 21 866 21 783 -83 0
01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 21 273 21 866 21 783 -83 0
10. Riksdagens kansli 102 021 112 627 120 873 8 246 7
01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 51 995 55 940 52 382 -3 558 -6
02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag) 6 809 7 087 4 937 -2 150 -30
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 12 416 13 600 15 000 1 400 10
51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag) 4 164 4 164 0
70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 4 300 4 000 2 390 -1 610 -40
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år) 26 500 32 000 42 000 10 000 31
20. Riksdagens justitieombudsman 5 902 6 214 6 494 280 5
01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 5 902 6 214 6 494 280 5
30. Utrikespolitiska institutet 3 535 3 568 3 608 40 1
01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 338 3 383 3 413 30 1
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 197 185 195 10 5
40. Statens revisionsverk 15 882 15 889 15 821 -68 0
01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 15 307 15 307 15 246 -61 0
29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 575 582 575 -7 -1
90. Riksdagens övriga utgifter 4 005 4 005 4 083 78 2
50. Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag) 4 005 4 005 4 083 78 2
Sammanlagt 152 618 164 169 172 662 8 493 5