Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2016

I tilläggsbudgetproposition för 2016PDF-versio

  euro
ANSLAG
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 250 000
30. Internationellt utvecklingssamarbete 8 250 000
66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 8 250 000
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -145 000
01. Ministeriet och förvaltningen -145 000
05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 139 000
50. Understöd (fast anslag), avdrag -284 000
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 700 000
10. Polisväsendet 1 700 000
01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 700 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -8 905 000
20. Tjänster för statssamfundet 920 000
08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg 920 000
70. Utvecklande av statsförvaltningen -9 870 000
22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag -9 870 000
80. Överföringar till landskapet Åland 45 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 45 000
92. EU och internationella organisationer 0
29. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 375 000
80. Konst och kultur 375 000
56. Extra statsunderstöd till stiftelsen Pietari-säätiö för tryggandet av verksamheten för Finlands institut i S:t Petersburg och finska skolan i S:t Petersburg (fast anslag) 375 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 150 000
01. Förvaltning och forskning 280 000
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 280 000
63. Forststyrelsen 0
64. Forststyrelsen 2016 0
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 0
70. Lantmäteri och datalager 1 870 000
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 870 000
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 0
10. Trafiknätet 0
20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år) 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 38 500 000
01. Förvaltning 38 500 000
22. Åtgärder för att förhindra miljöskador som orsakas av Talvivaara Sotkamo Oy:s konkurs (reservationsanslag 2 år) 0
89. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg 38 500 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 945 000
03. Forsking och utveckling 6 945 000
04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg 145 000
31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg 6 800 000
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 000 000
10. Miljö- och naturvård 2 000 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
Anslagens totalbelopp 50 870 000