Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
            01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot
            21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            40. Eräät valtionavut
       10. Liikenneverkko
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 339 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja strategian ohjausta kehitetään suuntaan, joka edistää sekä toimialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta että hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnallista tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja tuottavuutta.
  • — Kevennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Kokonaistuottavuus paranee vuosittain 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot19 79216 56315 379
Bruttotulot3488040
Nettomenot19 44416 48315 339
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 958  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 235  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv)-777
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-9
Palkkaliukumasäästö-75
Palkkausten tarkistukset85
Toimintamenojen tuottavuussäästö-101
Toimintamenosäästö (HO 2015)-290
Tasomuutos23
Yhteensä-1 144

2016 talousarvio15 339 000
2015 talousarvio16 483 000
2014 tilinpäätös20 721 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 660 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.


2016 talousarvio1 660 000
2015 talousarvio1 660 000
2014 tilinpäätös1 154 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 377 375 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.29-119
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)234
Tasomuutos24 276
Yhteensä24 391

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio377 375 000
2015 talousarvio352 984 000
2014 tilinpäätös402 150 521

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.

Selvitysosa: Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä, itsesääntelytoimenpiteitä sekä viestintävalmiuksia. Määrärahan vähennys vuonna 2016 aiheutuu Kiinteistö Oy Tieliikennemuseon saaman rakentamisavustuksen loppumisesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Liikenne- ja viestintäalan museot302 000
Mobilia-säätiö134 000
Liikennealan yhteisöt25 000
Tietoyhteiskuntahankkeet84 000
Yhteensä545 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo-350
Järjestötukien säästö (HO 2015)-83
Yhteensä-433

2016 talousarvio545 000
2015 talousarvio978 000
2014 tilinpäätös1 028 000