Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
            01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
            02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
            03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
            20. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
            22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
            29. Arvonlisäveromenot
       10. Omistajaohjaus
       20. Poliittisen toiminnan avustaminen
       30. Oikeuskanslerinvirasto
       90. Muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 19 435 000 euroa.

Selvitysosa: Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 24.01.29830
Siirto momentilta 25.01.29137
Siirto momentilta 26.01.29122
Siirto momentilta 27.01.29107
Siirto momentilta 28.01.29240
Siirto momentilta 29.01.29183
Siirto momentilta 30.01.29162
Siirto momentilta 31.01.29119
Siirto momentilta 32.01.29327
Siirto momentilta 33.01.29227
Siirto momentilta 35.01.29125
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)8
Tasomuutos150
Yhteensä2 737

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio19 435 000
2015 talousarvio16 698 000
2014 tilinpäätös3 656 851