Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 538 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2014 lopussa 95 129 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,73 %. Vuonna 2016 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,1 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 0,7 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 1
Sarjaobligaatiolainat 1 519
Muut obligaatiolainat 7
Muut joukkovelkakirjalainat 1
Velkasitoumuslainat 3
Velkakirjalainat ja muut lainat 7
Yhteensä 1 538

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkomenoarvion tarkentuminen -191 000
Yhteensä -191 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 1 538 000 000
2015 II lisätalousarvio -173 000 000
2015 talousarvio 1 729 000 000
2014 tilinpäätös 1 696 226 643