Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
            40. Energiatuki
            41. LNG-terminaalien investointituki
            44. Uusiutuvan energian tuotantotuki
            87. Osakehankinnat
       70. Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

40. Energiatuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 16 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu merituulivoiman demohankkeiden investointituen maksatusten ja biojalostamohankkeiden maksatusten viivästymisestä.


2016 III lisätalousarvio-16 000 000
2016 talousarvio76 402 000
2015 tilinpäätös45 931 531
2014 tilinpäätös51 178 146

41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 18 139 000 euroa.

Selvitysosa: Haminan LNG-terminaalihankkeen toteutus on edelleen viivästynyt, ja hankkeelle myönnetyn tuen maksatukset siirtyvät vuosille 2017—2019. Rauman LNG-terminaalihanke ei toteudu. Momentilta vähennetään Haminan ja Rauman LNG-terminaalihankkeille myönnettyjen tukien ensimmäiseen maksatukseen varatut määrärahat.


2016 III lisätalousarvio-18 139 000
2016 talousarvio41 750 000
2015 tilinpäätös11 720 737
2014 tilinpäätös

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 15 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu metsähakesähkön tuotantoarvion tarkistuksesta.


2016 III lisätalousarvio-15 000 000
2016 II lisätalousarvio-25 000 000
2016 talousarvio234 600 000
2015 tilinpäätös142 398 192
2014 tilinpäätös79 643 927

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 28 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Baltic Connector Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa: Baltic Connector Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa. Yhtiö on perustettu v. 2015 toteuttamaan Suomen osalta Balticconnector-yhdysputkihanketta, jonka tavoitteena on Suomen maakaasumarkkinoiden monipuolistaminen. Tavoitteena on, että yhdysputki valmistuisi vuonna 2019.

Euroopan unionin komissio myönsi Suomen ja Viron yhteishankkeelle 187 500 000 euron tuen, joka kattaa 75 % kokonaiskustannuksista. Ehdotettavalla rahoituksella katetaan kansallinen rahoitusosuus Suomen osalta.


2016 III lisätalousarvio28 000 000
2015 tilinpäätös2 000 000