Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       50. Eläkkeet ja korvaukset
       60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
            20. Tuottavuuden edistäminen
            22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 400 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 28.20.01 valtion ulkomaanmatkojen matkavahingonkorvaustoiminnan siirtämisestä Valtiokonttorille.


2016 III lisätalousarvio-400 000
2016 II lisätalousarvio-7 000 000
2016 talousarvio35 199 000
2015 tilinpäätös9 655 000
2014 tilinpäätös17 810 000

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 3 750 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 3 000 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.01 ja 750 000 euroa momentille 29.01.01 hallituksen kärkihankkeen "Digitalisoidaan julkiset palvelut" toteutukseen.


2016 III lisätalousarvio-3 750 000
2016 II lisätalousarvio-10 850 000
2016 I lisätalousarvio-9 870 000
2016 talousarvio24 645 000