Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
            01. Oikeusministeriön toimintamenot
            05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
            21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            50. Avustukset
            51. Eräät valtion maksamat korvaukset
       10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
       20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
       30. Syyttäjät
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 6 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 25.01.50 saamen kielilain (1086/2003) 31 §:n mukaisen avustuksen maksamisesta Paliskuntain yhdistykselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio-6 000
2016 II lisätalousarvio-174 000
2016 talousarvio21 608 000
2015 tilinpäätös22 675 000
2014 tilinpäätös27 661 000

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä aiheutuvista menoista, josta 60 000 euroa on siirtoa momentilta 25.01.21, 100 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.03, 25 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.04, 45 000 euroa on siirtoa momentilta 25.20.01 ja 20 000 euroa on siirtoa momentilta 25.30.01.


2016 III lisätalousarvio250 000
2016 II lisätalousarvio-40 000
2016 I lisätalousarvio139 000
2016 talousarvio6 941 000
2015 tilinpäätös3 459 000

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 60 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio-60 000
2016 talousarvio295 000
2015 tilinpäätös295 000
2014 tilinpäätös251 000

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 188
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä6 184

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.01 saamen kielilain 31 §:n mukaisen avustuksen maksamisesta Paliskuntain yhdistykselle aiheutuviin menoihin. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.


2016 III lisätalousarvio6 000
2016 II lisätalousarvio18 000
2016 I lisätalousarvio-284 000
2016 talousarvio6 444 000
2015 tilinpäätös4 397 245
2014 tilinpäätös4 237 607

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu rikosvahinkokorvausten ja syyttömästi vangitulle tai tuomitulle maksettavien korvausten kasvusta.


2016 III lisätalousarvio1 500 000
2016 talousarvio18 070 000
2015 tilinpäätös18 762 107
2014 tilinpäätös17 566 829