Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       39. Muut sekalaiset tulot
            01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

39. Muut sekalaiset tulotPDF-versio

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista

Momentilta vähennetään 69 000 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antoi 4.2.2016 eduskunnalle esityksen (HE 1/2016 vp) rikoslain ja pysäköinnin valvonnasta annetun lain muuttamisesta, jonka mukaisesti päivä- ja rikesakkoja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti. Lakimuutoksen oli tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016. Kuitenkin esityksen eduskuntakäsittelyn pitkittyessä sakkojen korotukseen liittyviä tuloja ei kerry vielä vuonna 2016.


2016 III lisätalousarvio-69 000 000
2016 talousarvio188 000 000
2015 tilinpäätös72 938 660
2014 tilinpäätös133 326 125