Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

III lisätalousarvioesitys 2016PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT608 450 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot295 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä270 000 000
02. Yhteisövero, lisäystä195 000 000
04. Perintö- ja lahjavero, vähennystä-170 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut155 700 000
01. Arvonlisävero, lisäystä141 000 000
03. Apteekkimaksut, lisäystä14 700 000
08. Valmisteverot21 000 000
01. Tupakkavero, lisäystä21 000 000
10. Muut verot139 000 000
03. Autovero, lisäystä60 000 000
05. Varainsiirtovero, lisäystä104 000 000
07. Ajoneuvovero, vähennystä-25 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot-2 250 000
04. Eräät viestinnän maksut, lisäystä150 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut, vähennystä-2 400 000
12. SEKALAISET TULOT-7 471 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala-5 300 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä-5 300 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala-5 000 000
10. Tuomioistuintulot, vähennystä-7 500 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä2 500 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala1 280 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 280 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala65 000 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, lisäystä65 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala5 549 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä5 549 000
39. Muut sekalaiset tulot-69 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, vähennystä-69 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET-811 186 000
01. Korkotulot-21 186 000
05. Korot muista lainoista, vähennystä-7 886 000
07. Korot talletuksista, vähennystä-2 200 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot, vähennystä-11 100 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot-758 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot, vähennystä-758 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta-32 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, vähennystä-32 000 000
15. LAINAT316 679 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta316 679 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä316 679 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 106 472 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA40 000
90. Muut menot40 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä40 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-2 545 000
01. Ulkoasiainhallinto-545 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-545 000
10. Kriisinhallinta0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö-2 000 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-2 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 500 000
01. Ministeriö ja hallinto1 690 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-6 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä250 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-60 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä6 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä1 500 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu-125 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-100 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)0
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta-45 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-45 000
30. Syyttäjät-20 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-20 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA136 130 000
01. Hallinto39 934 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-76 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä40 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä10 000
10. Poliisitoimi-8 840 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-10 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä170 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), vähennystä-9 000 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)0
20. Rajavartiolaitos-4 964 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v), vähennystä-4 964 000
40. Maahanmuutto110 000 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä110 000 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA26 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus0
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)0
30. Sotilaallinen kriisinhallinta26 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)0
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä26 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-8 976 000
01. Hallinto900 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä900 000
10. Verotus ja tulli3 950 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 950 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)0
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle400 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 400 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-5 000 000
11. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toiminnan turvaaminen (siirtomääräraha 2 v)2 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt0
50. Eläkkeet ja korvaukset-11 100 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha), vähennystä-11 100 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot4 500 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 500 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen-4 150 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-10 400 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-3 750 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-3 026 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-2 136 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä-890 000
90. Kuntien tukeminen0
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)0
34. Paikallisten kuntakokeilujen rahoitus (siirtomääräraha 3 v)0
92. EU ja kansainväliset järjestöt-450 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-500 000
69. Maksut Euroopan unionille (siirtomääräraha 2 v)0
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä50 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA-1 297 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot714 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä714 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus0
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)0
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus-2 227 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)0
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), vähennystä-2 227 000
80. Taide ja kulttuuri216 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä96 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä120 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA3 300 000
10. Maaseudun kehittäminen1 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)35 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä-34 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous2 300 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 400 000
46. EU:n osarahoittama ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä900 000
64. Metsähallitus 20160
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA17 650 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot17 500 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä17 500 000
10. Liikenneverkko0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen150 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)0
50. Tutkimus0
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA-64 786 000
01. Hallinto725 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä225 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)0
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha), vähennystä-2 500 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka5 000 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä5 000 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)0
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka628 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä628 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka-20 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä-20 000 000
60. Energiapolitiikka-21 139 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä-16 000 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä-18 139 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä-15 000 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)28 000 000
70. Kotouttaminen-30 000 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), vähennystä-30 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-5 570 000
01. Hallinto150 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)0
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta180 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä180 000
20. Työttömyysturva-600 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä31 600 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), vähennystä-32 200 000
40. Eläkkeet1 700 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä1 700 000
50. Veteraanien tukeminen-7 000 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), vähennystä-7 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA0
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu0
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 2 v)0
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)0
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)0
36. VALTIONVELAN KOROT31 000 000
01. Valtionvelan korko31 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä31 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 106 472 000