Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 9/2016 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2016 lisätalousarvioesitystä (HE 9/2016 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2016 lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 18.2.2016, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Ehdotetut muutokset

Valtion kassasijoitusten riskinhallintaan ehdotetaan lisäystä 38 milj. euroa. Määrärahaa käytetään valtion kassasijoituksiin liittyvän riskin hallinnasta poikkeuksellisissa rahoitusmarkkinaolosuhteissa aiheutuviin menoihin. Menoarviota on tarkistettu toteutuneiden riskinhallintamenojen ja korkotasokehityksen mukaisesti.

Vaalikauden kehys

Lisätalousarvioesityksen täydentävällä esityksellä ei ole kehysvaikutusta.

Tasapaino

Määrärahoja ehdotetaan korotettavaksi 38 milj. eurolla, mikä lisää valtion nettolainanoton tarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2016 arvioidaan noin 5,4 mrd. euroa.

Eduskunnan vuodelle 2016 hyväksymät tuloarviot ja määrärahat, eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva lisätalousarvioesitys sekä nyt ehdotettava täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa

 Tuloarviot
(ilman nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
    
Varsinainen talousarvio49 059 479 0005 331 502 00054 390 981 000
Lisätalousarvio10 000 00040 870 00050 870 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys-38 000 00038 000 000
Yhteensä49 069 479 0005 410 372 00054 479 851 000