Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2016 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
       01. Ministeriö ja hallinto
            05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
            50. Avustukset
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2016

50. Avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentilta vähennetään 284 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

 Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
LisätalousarvioMuutettu
käyttösuunnitelma
    
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)3 090-2842 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 164-3 164
Muut avustukset (enintään)190-190
Yhteensä6 444-2846 160

Selvitysosa: Vähennyksestä 139 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.05 rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton edellyttämistä tietojärjestelmämuutoksista aiheutuviin menoihin ja 145 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.04 lähisuhdeväkivallan uhreille suunnatun 24/7-tukipuhelimen toiminnan käynnistämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin menoihin.


2016 I lisätalousarvio-284 000
2016 talousarvio6 444 000
2015 talousarvio4 406 000
2014 tilinpäätös4 237 607