Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2016

22. Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen liittyvien hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kunta- ja palvelurakennemuutosten ohjaus- ja hanketehtäviin. Nämä voidaan toteuttaa henkilötyövuositavoitteiden ulkopuolelta.

Selvitysosa:Lisämäärärahasta 100 000 euroa on siirtoa momentilta 28.01.01 ja 500 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.20.

Määrärahalla toteutetaan hallituksen kuntauudistuksen muutoksentukiohjelmaa vuonna 2013. Ohjelman avulla käynnistetään ja seurataan kehittämishankkeita, jotka tukevat kuntaorganisaatioita uudistuksen toteuttamisessa sekä kunnan toiminnan ja palvelujärjestelmien kehittämisessä.

Muutostukiohjelman hankkeilla yhdistyviä kuntia tai muita kunta- ja palvelurakennemuutoksia tuetaan muun muassa muutosjohtamisessa, lähipalveluiden ja lähidemokratian kehittämisessä sekä tukemalla kuntia talouden tasapainottamissuunnitelmien laatimisessa. Lisäksi kuntia tuetaan viestintä- ja muutostukitoimenpiteillä, jotka edistävät kuntarakennemuutosselvitysten käynnistämistä ja niiden valmistelua.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Muutostukihankkeet 400 000
Viestintä ja kenttätyö kunnissa 200 000
Yhteensä 600 000

2013 I lisätalousarvio 600 000