Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, VALTERI-koulun palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistävää erityiskoulua (VALTERI-koulu) kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 814 803 840 815
Suomalais-venäläinen koulu 683 696 705 689
Valtion yleissivistävä erityiskoulu (VALTERI-koulu) 454 401 403 383
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 606 598 620 620
Koulukotien perusopetus 141 120 128 120
Helsingin eurooppalainen koulu 267 276 270 283
Yhteensä 2 965 2 894 2 966 2 910

VALTERI-koulun ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 1 108 1 505 1 535 1 569
— oppilaita 918 842 798 802
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— Tukijaksopäivät 3 258 3 830 3 653 3 679
— Tukijaksojen oppilaat 445 443 445 449

Henkilötyövuodet

  2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 75,6 76,2 76 76
Suomalais-venäläinen koulu 81,1 82,7 81 81
Valtion yleissivistävä erityiskoulu (VALTERI-koulu) 616,3 614,9 610 608
EU:n Eurooppa-koulut 33 32 32 32
Helsingin eurooppalainen koulu 59,8 60,5 61 61
Yhteensä 865,8 866,3 860 858

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 3 705 000
VALTERI-koulu 34 317 000
Koulukotien perusopetus 1 592 000
EU:n Eurooppa-koulut 1 700 000
Helsingin eurooppalainen koulu 2 502 000
Yhteensä 43 816 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 67 539 66 754 64 816
Bruttotulot 21 199 20 000 21 000
Nettomenot 46 340 46 754 43 816
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 13 067    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 17 251    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 136 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Onerva Mäen koulun kertamenon poistuminen -1 250
Onerva Mäen koulun lisävuokran tarkistus 750
Onerva Mäen koulun lisävuokravaltuuden päättyminen -190
Onerva Mäen koulun väliaikaistilojen vuokrauksen päättyminen -820
Opetushallituksen toimintamenojen turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02) 525
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) 7
Suomalais-venäläisen koulun lisävuokran päättyminen -50
Suomalais-venäläisen koulun peruskorjauksen lisävuokravaltuuden päättyminen -400
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentille 29.10.02) -100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -59
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1 220
Palkkaliukumasäästö -192
Palkkausten tarkistukset 271
Toimintamenojen tuottavuussäästö -227
Vuokramenojen indeksikorotus 77
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -44
Tasomuutos -16
Yhteensä -2 938

2016 talousarvio 43 816 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio 46 754 000
2014 tilinpäätös 50 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, VALTERI-koulun palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 734 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 306 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 428 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.


2016 II lisätalousarvio -734 000
2016 talousarvio 43 816 000
2015 tilinpäätös 46 754 000
2014 tilinpäätös 50 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 734 000 euroa.