Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 3 321 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 532 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 321 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus ortodoksisen kirkon avustukseen 33
Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -150
Rotterdamin merimieskirkon peruskorjauksen rahoituksen päättyminen -400
Tasokorotus liittyen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitusuudistukseen 1 000
Järjestötukien säästö (HO 2015) -503
Tasomuutos 48
Yhteensä 28

2016 talousarvio 3 321 000
2015 I lisätalousarvio 100 000
2015 talousarvio 3 293 000
2014 tilinpäätös 3 298 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 3 321 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2. Avustukset Suomen Merimieskirkolle 134 000
  — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen 32 000
4. Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille 532 000
5. Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen 80 000
Yhteensä 3 321 000