Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 29 565 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 25.40.01) 530
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 25.40.01) -3 200
Erica-tietojärjestelmä (siirto momentille 26.30.02) -3 500
Kertasäästö -25 000
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -6 000
Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 33.02.05) 825
Todennetun osaamisen rekisterin ylläpito (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 29.01.02) -880
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -5 400
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehityshanke (UMA4) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 26.40.01) -1 000
Valtavirtatuotteiden käyttöönotto oikeusministeriön hallinnonalalla (siirto momentille 25.01.22) -1 935
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 13 900
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.10.01) -18 700
Vesihuollon tiedonhankintahanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 30.40.21) 150
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.21) 4 000
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 26.10.21) -3 000
Vuoden 2015 talousarviossa tehty kertasäästön palautus 15 000
Vuoden 2015 talousarviossa tehty vähennyksen palautus 10 000
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 35.01.04) 2 610
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 35.01.04) -2 270
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2015 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) 10 000
Tasomuutos 30 400
Yhteensä 17 030

2016 talousarvio 29 565 000
2015 I lisätalousarvio -2 080 000
2015 talousarvio 12 535 000
2014 tilinpäätös 17 810 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 35 199 000 euroa.

Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 17 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan neljänneksi kappaleeksi.

Muutos talousarvioesityksen 29 565 000 euroon nähden on 5 634 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 17 000 000 euroa peruutetun määrärahan uudelleenbudjetoinnista sekä vähennyksenä 400 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hankkeen (Vahva) menoihin, 1 441 000 euroa siirtona momentille 25.10.03 hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallinta­järjestelmähankkeen (HAIPA) menoihin, 5 384 000 euroa siirtona momentille 25.20.01 ulosottotoimen rakenneuudistuksen (URA) ICT-hankkeen menoihin, 3 275 000 euroa siirtona momentille 26.10.02 Suojelupoliisin suorituskyvyn kehittäminen -hankkeen menoihin ja 866 000 euroa siirtona momentille 30.20.02 Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hankkeen (Vati) menoihin.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2016 talousarvio 35 199 000
2015 IV lisätalousarvio -800 000
2015 I lisätalousarvio -2 080 000
2015 talousarvio 12 535 000
2014 tilinpäätös 17 810 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 35 199 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 17 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 5 000 000 euroa on siirtoa momentille 26.10.01 Vitja-hankkeen rahoitukseen ja 2 000 000 euroa siirtoa momentille 26.40.01 Älykäs Maahanmuuttovirasto -hankkeen rahoitukseen.


2016 II lisätalousarvio -7 000 000
2016 talousarvio 35 199 000
2015 tilinpäätös 9 655 000
2014 tilinpäätös 17 810 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 10 400 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 400 000 euroa on siirtoa momentille 28.20.01 valtion ulkomaanmatkojen matkavahingonkorvaustoiminnan siirtämisestä Valtiokonttorille ja 10 000 000 euroa on siirtoa momentille 28.70.21 kansallisen tulorekisterin toiminnallisuuksien laajentamiseen.


2016 III lisätalousarvio -10 400 000
2016 II lisätalousarvio -7 000 000
2016 talousarvio 35 199 000
2015 tilinpäätös 9 655 000
2014 tilinpäätös 17 810 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 10 400 000 euroa.