Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ostolaskut, kpl 1 344 068 1 280 000 1 230 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl 564 727 615 000 615 000
Palkkalaskelmat, kpl 1 201 442 1 130 000 1 100 000
Asiakastyytyväisyys - 3,8 3,8
Toiminnallinen tehokkuus      
Ostolaskut, kpl/htv 11 914 12 800 13 100
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv 19 599 24 300 24 800
Palkkalaskelmat, kpl/htv, muut 8 452 8 700 8 900
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku 4 459 4 400 5 900
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2011=100) 103,91 102,80 102,80
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet      
— Perustoiminta 717 719 697
— Kiekun lisätarve - 4 4
— Uudet palvelut, lisätarve - 10 20
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,5 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro - 3,4 -

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Bruttomenot 52 792 61 598 62 504
Bruttotulot 53 013 59 598 60 504
Nettomenot -221 2 000 2 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 000    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 000    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 53 013 59 598 60 504
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 52 792 61 598 62 504
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 221 -2 000 -2 000
Kustannusvastaavuus, % 100 97 97

2016 talousarvio 2 000 000
2015 talousarvio 2 000 000
2014 tilinpäätös 1 779 257

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.