Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 367 369 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveron korotus -1 928
Eduskunnan tekemistä päätöksistä aiheutuva lisätarve ALV-menoihin 24 205
Ennakollisen kustannustason tarkistuksen vaikutus 6 024
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuudesta aiheutuva muutos -3 800
Libanonin operaation johtovaltiovastuun jatko 2 640
Puolustusbudjetin tasokorotus (HO 2015) 12 000
PURU:n yhtiöittämisestä aiheutuva ALV-menojen lisäys -78
PVKEH 2015 Pansio-luokan miinalauttojen peruskorjaus (LTA I 2015) 1 440
Siirto momentille 23.01.29 -107
Toimintamenosäästön ALV-osuus (HO 2015) -1 318
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -3 069
Vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioon sisältyneiden tilausvaltuuksien menoajoitusmuutosten ALV-osuus -139
Vuoden 2014 toteutuneesta indeksikehityksestä aiheutuva muutos ALV-menojen tarpeeseen -2 530
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymiskorvausten ALV-osuus -1 174
Yhteensä 32 166

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 367 369 000
2015 talousarvio 335 203 000
2014 tilinpäätös 298 114 921

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 367 369 000 euroa.