Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              50. Eräät avustukset
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 63 019 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.29 -122
Valtori (siirto momentille 28.01.29) -1 388
Tasomuutos 4 000
Yhteensä 2 490

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 63 019 000
2015 talousarvio 60 529 000
2014 tilinpäätös 69 715 872

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 63 019 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 11 981 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että määrärahan taso on ollut riittämätön vastaamaan tämän hetkiseen toimintamenojen tasoon ja mm. hankkeiden arvonlisäveron käsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin.


2016 II lisätalousarvio 11 981 000
2016 talousarvio 63 019 000
2015 tilinpäätös 80 393 632
2014 tilinpäätös 69 715 872

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 11 981 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu mm. turvapaikanhakijoiden arvonlisäverollisten vastaanottopalveluiden menojen merkittävästä kasvusta, Rajavartiolaitoksen maksamista yhteisöarvonlisäveromenoista sekä poliisin suurivolyymisiin toimintoihin ja hankkeisiin liittyvistä arvonlisäveromenoista.


2016 III lisätalousarvio 40 000 000
2016 II lisätalousarvio 11 981 000
2016 talousarvio 63 019 000
2015 tilinpäätös 80 393 632
2014 tilinpäätös 69 715 872

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa.