Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
              21. Kunniamerkit
              26. Suomi 100
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

90. Muut menotPDF-versio

21. Kunniamerkit (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 640 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen.


2016 talousarvio 640 000
2015 talousarvio 640 000
2014 tilinpäätös 555 445

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 60 000 euroa talousarvioesityksen 640 000 euroon nähden aiheutuu annettavien kunniamerkkien määrän kasvusta juhlavuoden lähestyessä.


2016 talousarvio 700 000
2015 talousarvio 640 000
2014 tilinpäätös 555 445

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys perustuu sotiemme veteraaneille annettavien veteraanimerkkien suureen määrään. Veteraanimerkkien jakaminen liittyy valtion palkitsemiseen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien aikana. Valmisteluprosessia on kuitenkin aikaistettu sotiemme veteraanien korkeasta keski-iästä johtuen.


2016 II lisätalousarvio 100 000
2016 talousarvio 700 000
2015 tilinpäätös 691 013
2014 tilinpäätös 555 445

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu annettavien kunniamerkkien määrän kasvusta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden lähestyessä.


2016 III lisätalousarvio 40 000
2016 II lisätalousarvio 100 000
2016 talousarvio 700 000
2015 tilinpäätös 691 013
2014 tilinpäätös 555 445

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun edellyttämän enintään kuuden henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin

2) hankintoihin tai harkinnanvaraisten valtionavustuksien maksamiseen kuluista, jotka aiheutuvat juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Valtuus

Mikäli vuoden 2015 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osuudesta tehdä sitoumuksia vielä vuonna 2016.

Selvitysosa:Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden suunnittelu, toteutus ja järjestelyt suhteutetaan juhlavuoden arvoon ja merkitykseen. Tavoitteena on, että juhlavuoden suunnittelun ja valtakunnallisen yhteisen toteutuksen kustannukset katetaan valtion talousarvioon varattavilla määrärahoilla vuosina 2014—2018.

Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 100 vuotta. Juhlavuoden ohjelma rakennetaan teemalla Yhdessä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa ovat mukana yhteiskunnan eri osa-alueet eri puolilla Suomea. Satavuotisjuhlavuoden vietto kattaa koko Suomen ja se huomioidaan myös kansainvälisessä toiminnassa. Juhlavuoden ohjelmasisällön tavoitteena on syventää ymmärrystä koko itsenäisyyden ajasta ja kansakunnan kehityksestä, Suomen ja suomalaisuuden merkityksestä nykypäivänä sekä kansakunnan tulevaisuuden haasteista ja uudesta suunnasta. Valtioneuvoston kanslian asettaman hankkeen sihteeristön tehtävänä on valmistella juhlavuotta koskevat ehdotukset työtä ohjaavalle juhlavuoden hankkeen hallitukselle. Juhlavuoden tapahtumien toteutuksessa pääsääntönä on hankintamenettely. Määrärahaa voidaan harkinnan mukaan osin käyttää juhlavuoden eri toimijoiden toteuttamasta ohjelmasta aiheutuvien menojen maksamiseen harkinnanvaraisena valtionavustuksena.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 2 000
Yhteensä 2 000

2016 talousarvio 4 000 000
2015 talousarvio 2 000 000
2014 tilinpäätös 1 100 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 4 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun edellyttämän enintään kahdeksan henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1).

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 4 000 000 euroon nähden aiheutuu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden suunnittelun, toteutuksen ja järjestelyjen valtakunnallisista, alueellisista ja paikallisista hankkeista.


2016 talousarvio 4 500 000
2015 IV lisätalousarvio
2015 talousarvio 2 000 000
2014 tilinpäätös 1 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 4 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun edellyttämän enintään kahdeksan henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin

2) hankintoihin tai harkinnanvaraisten valtionavustuksien maksamiseen kuluista, jotka aiheutuvat juhlavuoden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Valtuus

Mikäli vuoden 2015 valtuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osuudesta tehdä sitoumuksia vielä vuonna 2016.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun edellyttämän enintään yhdentoista henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu hankkeen määrärahan jaksotuksen aikaistamisesta. Hankkeen kokonaisrahoitus ei muutu.

Juhlavuoden onnistunut valmistelu edellyttää aiemmin arvioitua suurempaa työpanosta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin.


2016 II lisätalousarvio 1 000 000
2016 talousarvio 4 500 000
2015 tilinpäätös 2 000 000
2014 tilinpäätös 1 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun edellyttämän enintään yhdentoista henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.