Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              87. Osakehankinnat
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan STUK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen uuden 4 a §:n lisäämisestä Säteilyturvakeskuksesta annettuun lakiin. Esityksessä ehdotetaan Säteilyturvakeskukselle oikeutta siirtää Säteilyturvakeskuksen kansainvälisten säteily- ja ydinturvallisuutta koskevien asiantuntijapalveluiden hallinta perustettavalle uudelle osakeyhtiölle vuoden 2016 aikana.

STUK International Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön omistajaohjauksessa.

Määrärahaa on tarkoitus käyttää perustettavan osakeyhtiön osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen. Osakeyhtiön pääomitus on tarkoitus muodostaa tarkoituksenmukaisessa ja riittävässä suhteessa toiminnan laajuuteen. Riittävällä osakepääomalla turvataan aloittavan yhtiön vakavaraisuus ja alkuvaiheen maksuvalmius.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 1 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää perustettavan STUK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.