Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
            01. Skatt på inkomst
       10. Övriga skatter
   Anslag

Talousarvioesitys 2016

01. Skatt på inkomst

Under momentet beräknas inflyta 14 790 000 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 14 243 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 547 000 000 euro. Av tillägget föranleds 110 000 000 euro av att intäktskalkylen för samfundsskatten har stigit. Till följd av att en del företag uppvisat en bättre resultatutveckling än väntat har samfundens förskott för 2007 höjts i slutet av oktober. Av tillägget föranleds höjningen på 437 000 000 euro av kalkylen över förvärvsinkomst- och kapitalinkomstskatten närmast av att kalkylen över kapitalinkomsten har höjts utifrån de uppgifter som erhölls då beskattningen för 2006 färdigställdes. Beskattningen för skatteåret 2006 färdigställdes den 31 oktober 2007, och först då fick man de slutliga uppgifterna om nivån på kapitalinkomstskatten år 2006. Även kalkylen över förvärvsinkomstskatten har preciserats.


2008 budget 14 790 000 000
2007 IV tilläggsb. 1 041 000 000
2007 II tilläggsb. 336 000 000
2007 I tilläggsb. 200 000 000
2007 budget 12 721 000 000
2006 bokslut 12 900 601 982