Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
              89. Osakehankinnat
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

04. Osuus valtion rahalaitosten voitostaPDF-versio

01. Osuus Suomen Pankin voitosta

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 110 000 000 euroa.

Selvitysosa:Pankkivaltuusto on päättänyt, että pankin taloudellinen tilanne huomioon ottaen, vuosien 2008 ja 2009 tapaan valtiolle voidaan jakaa viime vuodelta suurempi osuus voitosta kuin pääsäännön mukainen 50 %. Nyt tuloutettava osuus on 62 % koko voitosta.


2010 III lisätalousarvio 110 000 000
2010 talousarvio 150 000 000
2009 tilinpäätös 250 000 000
2008 tilinpäätös 250 000 000