Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
            03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
            05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
            06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
            07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
       03. Forskning och utveckling
       10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2016

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 26 000 euro.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 1 000 euro som föranleds av en justering till följd av den självkostnadsprincip som tagits i bruk inom statens hyressystem samt som avdrag 27 000 euro till följd av en temporär sänkning av StaPL-avgiften.


2016 II tilläggsb.-26 000
2016 budget4 088 000
2015 bokslut4 267 000
2014 bokslut5 577 000