Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              20. Perusväylänpito
              (70.) Jäänmurtajan hankinta
              78. Eräät väylähankkeet
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 105 970 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta elinkaarihankkeina aiheutuviin menoihin.

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty.

Selvitysosa:Momentille budjetoidaan kaikkien elinkaarihankkeiden valtion rahoitusosuuden edellyttämät määrärahat. Vuonna 2016 momentilta rahoitetaan kolmea elinkaarihanketta.

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus
milj. €
Arvioitu käyttö
milj. €
Määräraha v. 2016
milj. €
Rahoitustarve myöhemmin
milj. €
             
Keskeneräiset elinkaarihankkeet            
E18 Muurla—Lohja LTA I 2004 2008 700,0 285,2 41,6 408,2
E18 Koskenkylä—Kotka TA 2010 2014 650,0 93,7 62,0 494,3
E18 Hamina—Vaalimaa TA 2014 2018 660,0 5,7 2,4 652,0
Yhteensä     2 010,0 384,6 106,0 1 554,5

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

2016 2017 2018 2019— Yhteensä vuodesta 2016 lähtien
           
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset 105 970 101 210 126 450 1 326 790 1 660 420

Aikaisempien vuosien valtuuksia arvioidaan uusittavan noin 243,5 milj. euroa. Valtuuksien uusiminen aiheutuu hankkeiden etenemisen mukaan tehtävistä sopimuksista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 8 220
Yhteensä 8 220

2016 talousarvio 105 970 000
2015 talousarvio 97 750 000
2014 tilinpäätös 69 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 105 970 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta elinkaarihankkeina aiheutuviin menoihin.

Valtuus

Liikennevirasto oikeutetaan tekemään aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuuksia ei ole käytetty.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 3 056 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan lisäys käytetään E18 Hamina—Vaalimaa -hankkeen menoihin. EU on maksanut jälkikäteen tukea 1 856 000 euroa E18 Haminan ohitustie -hankkeelle sekä 1 200 000 euroa Haminan ja Vaalimaan välisen E18-tieosuuden suunnitteluun (PPP-hanke). Tuet on tuloutettu momentille 12.31.10 vuonna 2015. Vastaavan suuruinen lisämääräraha tarvitaan E18 Hamina—Vaalimaa rakentamisen aikaistumisesta aiheutuvien menojen kattamiseen ja moottoritien käyttöönottoon osissa liikenteeseen. Hankkeen sopimusvaltuus ei tämän johdosta muutu.


2016 II lisätalousarvio 3 056 000
2016 talousarvio 105 970 000
2015 tilinpäätös 100 992 000
2014 tilinpäätös 69 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 3 056 000 euroa.