Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
              10. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 188 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.

Rikesakkoja ja päiväsakkojen rahamäärää korotetaan. Hallitus antaa eduskunnalle esityksen rikoslain (39/1889) muuttamisesta. Esityksen tultua hyväksytyksi valtioneuvosto antaa asetuksen rikesakkorikkomuksista ja asetuksen päiväsakon rahamäärästä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/1999) muuttamisesta. Rikesakkoja koskevien muutosten arvioidaan lisäävän momentin tuloarviota 40 milj. euroa ja päiväsakkoja koskevien muutosten 48 milj. euroa v. 2016.


2016 talousarvio 188 000 000
2015 talousarvio 105 000 000
2014 tilinpäätös 133 326 125

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 188 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 69 000 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antoi 4.2.2016 eduskunnalle esityksen (HE 1/2016 vp) rikoslain ja pysäköinnin valvonnasta annetun lain muuttamisesta, jossa päivä- ja rikesakkoja ehdotetaan korotettavaksi hallitusohjelman mukaisesti. Lakimuutosten oli tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016. Esityksen eduskuntakäsittelyn pitkittyessä sakkojen korotukseen liittyviä tuloja ei kuitenkaan kerry vielä vuonna 2016.


2016 III lisätalousarvio -69 000 000
2016 talousarvio 188 000 000
2015 tilinpäätös 72 938 660
2014 tilinpäätös 133 326 125

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 69 000 000 euroa.