Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
              20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot
              30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista
              31. Palkkaturvamaksujen palautukset
              50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot
              99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoistaPDF-versio

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille siirretään huoltovarmuusrahastosta 65 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloutus aiheutuu huoltovarmuuden tavoitteista annetun valtioneuvoston päätöksen (857/2013) mukaisesti toteututuista varmuusvarastojen pienentämisistä. Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) mukaisesti valtion talousarvioon voidaan tulouttaa 65 000 000 euroa.


2016 II lisätalousarvio65 000 000
2014 tilinpäätös100 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille siirretään huoltovarmuusrahastosta 65 000 000 euroa.