Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              (32.) Kasvinjalostusmaksut
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

44. Kalastonhoitomaksut PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat 1.1.2016 voimaan tulevan uuden kalastuslain (379/2015) 79 §:ään.

Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta ja viisi euroa vuorokaudelta. Kun kalenterivuotta koskevia kalastonhoitomaksuja arvioidaan vuonna 2016 kertyvän 250 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 50 000 kpl ja vuorokausimaksuja 10 000 kappaletta, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 10 400 000 euroa.

Koska kalastuslain (379/2015) 133 § ei määrittele talousarvioon otettavan määrärahan määrää, momentille 30.40.51 on otettu tarvearvion perusteella 7 255 000 euroa.

Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio 10 400 000
2015 talousarvio 9 580 000
2014 tilinpäätös 9 313 189

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 10 400 000 euroa.