Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              (32.) Kasvinjalostusmaksut
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:ltaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 325 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppumaksun ohjelmakauden 2007—2013 osalta sekä kolmannen ennakon ja välimaksut ohjelmakauden 2014—2020 osalta. Ohjelmakauden 2007—2013 loppumaksun määräksi arvioidaan noin 93 000 000 euroa, josta tuloutuu talousarvioon 78 000 000 euroa ja Makeraan 15 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 tulojen määräksi arvioidaan noin 247 000 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2016 talousarvio 325 000 000
2015 talousarvio 556 000 000
2014 tilinpäätös 71 974 106

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 325 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014—2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen tuotannon tuen ja eläinten hyvinvointia edistävien korvausten maksuaikataulumuutoksista sekä ohjelmakausien 2007—2013 ja 2014—2020 meno- ja tulokertymää koskevien arvioiden tarkentumisesta vuoden 2016 aikana.

Ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 98,4 % käytettävissä olleesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoituskehyksestä toteutui 31.12.2015 mennessä maksuina tuensaajille. Loppumaksun ja rahoituskorjauksesta maksetun palautuksen määrä on noin 73 600 000 euroa, josta tuloutuu talousarvioon noin 48 800 000 euroa ja Makeraan noin 24 800 000 euroa. Loppumaksun arvioidaan tuloutuvan vuoden 2016 lopussa.

Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta tulojen määräksi arvioidaan noin 341 200 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2016 III lisätalousarvio 65 000 000
2016 talousarvio 325 000 000
2015 tilinpäätös 401 548 943
2014 tilinpäätös 71 974 106

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.