Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              (32.) Kasvinjalostusmaksut
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 599 903 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 600 403 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 500 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 599 903 000 euroa. Tuloarviota nostaa vuoteen 2015 nähden momentilla 30.20.41 olevan EU-tulotuen maksuaikataulujen muutos.

Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut on tuloutettu tälle momentille. Koska komissio on vähentänyt maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole ollut vaikutusta momentin tulokertymään. Maitokiintiöjärjestelmä päättyi 1.4.2015.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 591,000 30.20.41
EU-markkinatuki 6,000 30.20.41
Tuottajaorganisaatiot 2,200 30.20.46
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 0,600 30.20.46
Yhteensä 599,903  
Maatalouden interventiorahastoon 0,500 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 600,403  

2016 talousarvio 599 903 000
2015 I lisätalousarvio -19 000 000
2015 talousarvio 534 003 000
2014 tilinpäätös 519 715 036

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 599 903 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.