Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvityksetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 185 933 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina niiden vastuulla olevien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2016 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2516).


2016 talousarvio 185 933 000
2015 talousarvio 170 300 000
2014 tilinpäätös 147 781 697

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 186 154 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 221 000 euroa talousarvioesityksen 185 933 000 euroon nähden aiheutuu vuodelle 2016 vahvistetun TyEL-indeksitason (2519) mukaisesti lasketusta arviosta.


2016 talousarvio 186 154 000
2015 talousarvio 170 300 000
2014 tilinpäätös 147 781 697

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 186 154 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.