Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              06. Väylämaksut
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

05. (11.19.05 ja 07) Eräät liikenteen maksutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 751 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon aiemmin tälle momentille budjetoitu lentoliikenteen valvontamaksu ja momentille 11.19.07 budjetoitu katsastustoiminnan valvontamaksu. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 451 000 euroa perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 260 000 euroa perustuu lakiin katsastustoiminnan valvontamaksusta (960/2013).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kaupunkiraideliikenteestä. Laissa säädetään toimijakohtaisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle suoritettavasta vuosimaksusta. Vuosimaksun suuruus on 40 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.01 määrärahan mitoituksessa.

Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio 18 751 000
2015 talousarvio 18 429 000
2014 tilinpäätös 15 862 128

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 751 000 euroa.