Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

05. Korot muista lainoistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 84 098 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Kreikan valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat, Vientiluoton alustoimitusten lainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2016 talousarvio 84 098 000
2015 talousarvio 87 000 000
2014 tilinpäätös 107 634 667

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 81 238 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 2 860 000 euroa talousarvioesityksen 84 098 000 euroon nähden aiheutuu viennin jälleenrahoituslainojen sekä kotimaisten alustoimitusten lainoja ja niihin liittyviä korkotuloeriä koskevien arvioiden tarkentumisesta.


2016 talousarvio 81 238 000
2015 talousarvio 87 000 000
2014 tilinpäätös 107 634 667

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 81 238 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 7 886 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu etenkin Vientiluoton ja Kreikan lainojen korkojen tarkentumisesta.


2016 III lisätalousarvio -7 886 000
2016 talousarvio 81 238 000
2015 tilinpäätös 88 960 539
2014 tilinpäätös 107 634 667

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 7 886 000 euroa.