Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja tutkimus
       10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
       20. Maa- ja elintarviketalous
       40. Luonnonvaratalous
            20. Kalakannan hoitovelvoitteet
            21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
            22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
            31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
            40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
            41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
            45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
            46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
            (47.) Pienpuun energiatuki
            (48.) Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
            50. Riistatalouden edistäminen
            51. Kalatalouden edistäminen
            53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
            62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
            (77.) Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet
            83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
       63. Metsähallitus
       70. Maanmittaus ja tietovarannot
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016