Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         90. Raha-automaattiavustukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

41. Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavun maksamiseen Seinäjoen (Rengonharjun) säännöllisen reittiliikenteen piirissä olevan sekä Mikkelin lentokenttien rakenteiden ja laitteiden investointeihin sekä ylläpitomenoihin. Investointiavustus saa olla enintään 90 % investointimenoista. Muiden avustusten yhteismäärä saa olla enintään 70 % nettokäyttömenoista. Avustukset myönnetään kustannuksiin ilman arvonlisäveroa.

Seinäjoen (Rengonharjun) lentokentän vuonna 2006 aloitetun laajennushankkeen kustannusten avustamiseen voidaan sitoutua siten, että valtionavustusten määrä on vuoden 2007 jälkeen enintään 3 947 000 euroa, kuitenkin siten, että valtionavustusten kokonaismäärä on enintään 70 % kustannuksista pl. alv-menot.

Selvitysosa:Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Vuonna 2007 avustuksen nettokäyttömenojen arvioidaan olevan 443 000 euroa. Nettokäyttömenoissa otetaan huomioon varsinaisen toiminnan menoja vähentävänä tekijänä toiminnasta saatavat tulot. Loppuosalla rahoitetaan investointeja.

Momentin määräraha on muutettu kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Valtiovarainvaliokunta:

Seinäjoen lentokentän liikenne on kasvanut voimakkaasti ja suotuisan kasvun odotetaan jatkuvan. Nykyisen kiitotien pidentäminen on välttämätöntä, sillä liikennöivän lentoyhtiön uusi konekanta ei pysty laskeutumaan nykyiselle kiitotielle. Pidempi kiitotie parantaa myös kentän turvallisuutta sekä rahtiliikenteen ja lomalentojen toimintamahdollisuuksia. Kenttäinvestoinnin veroton kustannusarvio on 8,3 milj. euroa, josta valtio on rahoittanut vuonna 2006 yhteensä noin miljoona euroa.

Alueen kunnat vastaavat osittain investointikuluista, mutta hankkeen toteuttaminen vaatii myös valtion tuen lisäämistä.

Momentille lisätään 500 000 euroa Seinäjoen lentokentän kiitotieinvestointiin. Lisäksi momentin perusteluihin lisätään, että laajennushankkeen kustannusten avustamiseen voidaan sitoutua siten, että valtionavustusten määrä on vuoden 2007 jälkeen enintään 3 947 000 euroa. Valtionavustusten kokonaismäärä saa olla enintään 70 prosenttia kustannuksista pois lukien alv-menot.

Momentti muutetaan samalla kolmivuotiseksi siirtomäärärahaksi.


2007 talousarvio 1 500 000
2006 talousarvio 1 300 000
2005 tilinpäätös 1 300 000