Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. (32.30.50) Palkkaturva
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

63. (28.07.63) Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot(arviomääräraha)

Momentille myönnetään 47 259 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion eläkelain (1295/2006) nojalla viimeisen eläkelaitoksen periaatteesta johtuvien, Valtiokonttorin toisten eläkelaitosten puolesta myöntämien eläkkeiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuodelle 2008 arvioidussa TEL-indeksitasossa (2157).

Vastaavat tulot on budjetoitu momentille 12.28.51.


2008 talousarvio 47 259 000
2007 talousarvio 33 200 000
2006 tilinpäätös 21 964 407