Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
              01. Viestintäviraston toimintamenot
              (20.) Uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien edistäminen
              (42.) Sanomalehdistön tuki
              43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen
              44. Median innovaatiotuki
              50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
              60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 704 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa on uudelleen budjetoitu 934 000 euron määräraha valtionavustusten maksamiseen pilvipalveluiden kehitys- ja testiympäristön perustamisinvestointeihin laitehankintoineen, valtionavustusten maksamiseen pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön käynnistysvaiheen ylläpidon ja toiminnan menoihin, digitaalisten palveluiden kehittämishankkeisiin sekä pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön pilvipalveluinfrastruktuurin hankinnan, toteuttamisen ja ylläpidon kattavasta palveluhankinnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen. Määrärahaa on käytetty noin 230 000 euroa.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2015 tilinpäätös934 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 704 000 euroa.