Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              (42.) Sanomalehdistön tuki
              44. Median innovaatiotuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 704 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa on uudelleen budjetoitu 934 000 euron määräraha valtionavustusten maksamiseen pilvipalveluiden kehitys- ja testiympäristön perustamisinvestointeihin laitehankintoineen, valtionavustusten maksamiseen pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön käynnistysvaiheen ylläpidon ja toiminnan menoihin, digitaalisten palveluiden kehittämishankkeisiin sekä pilvipalveluiden kehitys- ja testausympäristön pilvipalveluinfrastruktuurin hankinnan, toteuttamisen ja ylläpidon kattavasta palveluhankinnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen. Määrärahaa on käytetty noin 230 000 euroa.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2016 III lisätalousarvio
2015 tilinpäätös 934 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 704 000 euroa.