Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2016

08. Folkhälsoinstitutets inkomster

Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna utgörs av avgifter som grundar sig på 5 § lagen om folkhälsoinstitutet (828/1981) och av inkomster av blandad natur.

Inkomsterna inflyter av försäljning och förmedling av vacciner samt av inkomster av blandad natur. Nedgången i inkomsterna beror på en minskad försäljning av vacciner. Motsvarande utgifter har antecknats under moment 33.08.21 och 33.08.26.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder (1 000 euro)
  2002 2003 2004
       
Inkomster      
Inkomster av försäljning av vaccin 753 454 496
Övriga inkomster av blandad natur 4 17 4
Inkomster sammanlagt 757 471 500
       
Kostnader      
Särkostnader för vaccin      
— personalkostnader 36 25 30
— ämnen och tillbehör 564 377 420
— köpta tjänster - - -
— övriga särskilda utgifter och särkostnader 29 25 20
Särkostnader sammanlagt 629 427 470
       
Driftsåterstod 128 44 30
       
Andel av gemensamma kostnader      
— kostnader för stödfunktioner 11 22 16
— övriga gemensamma kostnader 21 5 10
Gemensamma kostnader sammanlagt 32 27 26
       
Kostnader sammanlagt 661 454 496
       
Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) 96 17 4


2004 budget 500 000
2003 budget 568 000
2002 bokslut 757 134