Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

40. Statlig ersättning för kostnaderna för semesteravbytare för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 500 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att slutraternas belopp ökat till följd av att kostnaderna för avbytardagar stigit mera än förutsett och av ändringar i periodiseringen av löneutgifter i samband med utvecklandet av organiseringen av avbytarservice.


2004 III tilläggsb. 5 500 000
2004 budget 187 000 000
2003 bokslut 186 100 000
2002 bokslut 171 597 967