Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
            37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen
            63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset
            87. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

87. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 35.20.63 sen johdosta, että luonnonsuojeluohjelmien toteutus on painottunut suojelualueiden maanomistajien haluamalla tavalla enemmän korvauksiin kuin ostoihin. Tällä momentilla on vuonna 2003 käytettävissä aiemmilta vuosilta siirtyneet määrärahaerät mukaan lukien määrärahaa yhteensä 16 786 804 euroa.


2003 II lisätalousarvio-1 000 000
2003 talousarvio6 760 000
2002 tilinpäätös13 355 000
2001 tilinpäätös17 155 168