Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
              01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
              02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot
              20. Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen yhteiset menot
              30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin
              51. Valtionavustus järjestöille
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. (29.80 ja 29.01, osa) Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, VALTERI-koulun palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistävää erityiskoulua (VALTERI-koulu) kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu814803840815
Suomalais-venäläinen koulu683696705689
Valtion yleissivistävä erityiskoulu (VALTERI-koulu)454401403383
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat)606598620620
Koulukotien perusopetus141120128120
Helsingin eurooppalainen koulu267276270283
Yhteensä2 9652 8942 9662 910

VALTERI-koulun ohjaustoiminnan tunnusluvut

 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
     
Ohjaustoiminta kentällä    
— ohjauskäyntejä1 1081 5051 5351 569
— oppilaita918842798802
Tilapäinen opetus ja kuntoutus     
— Tukijaksopäivät3 2583 8303 6533 679
— Tukijaksojen oppilaat445443445449

Henkilötyövuodet

 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu75,676,27676
Suomalais-venäläinen koulu81,182,78181
Valtion yleissivistävä erityiskoulu (VALTERI-koulu)616,3614,9610608
EU:n Eurooppa-koulut33323232
Helsingin eurooppalainen koulu59,860,56161
Yhteensä865,8866,3860858

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kielikoulut3 705 000
VALTERI-koulu34 317 000
Koulukotien perusopetus1 592 000
EU:n Eurooppa-koulut1 700 000
Helsingin eurooppalainen koulu2 502 000
Yhteensä43 816 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot67 53966 75464 816
Bruttotulot21 19920 00021 000
Nettomenot46 34046 75443 816
    
Siirtyneet erät   
— edelliseltä vuodelta siirtyneet13 067  
— seuraavalle vuodelle siirtyneet17 251  

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 136 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Onerva Mäen koulun kertamenon poistuminen-1 250
Onerva Mäen koulun lisävuokran tarkistus750
Onerva Mäen koulun lisävuokravaltuuden päättyminen-190
Onerva Mäen koulun väliaikaistilojen vuokrauksen päättyminen-820
Opetushallituksen toimintamenojen turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02)525
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02)7
Suomalais-venäläisen koulun lisävuokran päättyminen-50
Suomalais-venäläisen koulun peruskorjauksen lisävuokravaltuuden päättyminen-400
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentille 29.10.02)-100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-59
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-1 220
Palkkaliukumasäästö-192
Palkkausten tarkistukset271
Toimintamenojen tuottavuussäästö-227
Vuokramenojen indeksikorotus77
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-44
Tasomuutos-16
Yhteensä-2 938

2016 talousarvio43 816 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio46 754 000
2014 tilinpäätös50 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, VALTERI-koulun palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 734 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 306 000 euroa aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta ja 428 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta.


2016 II lisätalousarvio-734 000
2016 talousarvio43 816 000
2015 tilinpäätös46 754 000
2014 tilinpäätös50 524 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 734 000 euroa.