Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
              01. Valtiokonttorin toimintamenot
              02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot
              (03.) Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot
              06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut
              07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot
              08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen
              09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot
              10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot
              11. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toiminnan turvaaminen
              88. Senaatti-kiinteistöt
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Ostolaskut, kpl1 344 0681 280 0001 230 000
Myyntilaskut (kaikki), kpl564 727615 000615 000
Palkkalaskelmat, kpl1 201 4421 130 0001 100 000
Asiakastyytyväisyys-3,83,8
Toiminnallinen tehokkuus   
Ostolaskut, kpl/htv11 91412 80013 100
Myyntilaskut (kaikki), kpl/htv19 59924 30024 800
Palkkalaskelmat, kpl/htv, muut8 4528 7008 900
Palkkalaskelmat, kpl/htv, Kieku4 4594 4005 900
Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi 2011=100)103,91102,80102,80
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet   
— Perustoiminta717719697
— Kiekun lisätarve-44
— Uudet palvelut, lisätarve-1020
Sairauspoissaolot, pv/htv10,5< 10< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro-3,4-

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot52 79261 59862 504
Bruttotulot53 01359 59860 504
Nettomenot-2212 0002 000
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 000  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 000  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot53 01359 59860 504
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset52 79261 59862 504
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)221-2 000-2 000
Kustannusvastaavuus, %1009797

2016 talousarvio2 000 000
2015 talousarvio2 000 000
2014 tilinpäätös1 779 257

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 000 000 euroa.