Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
              01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot
              (13.) Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki
              20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
              21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              (69.) Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. (28.01.01 ja 20.03) Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 520 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat vaikuttavuustavoitteisiin liittyvät tulostavoitteet:

TulostavoitteetToimenpiteet
  
Valtiovarainministeriö turvaa julkisen talouden kestävän rahoituksenToteutetaan hallitusohjelmaan sisältyvät säästötavoitteet. Laaditaan toimenpideohjelma kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista.
Valtiovarainministeriö luo suotuisammat puitteet talouden kasvulleToteutetaan työn tekemistä ja työllisyyttä tukevaa veropolitiikkaa.
Valtiovarainministeriö vahvistaa finanssipolitiikan ohjausmekanismeja Hallituksen menokehyssääntöä toteutetaan osana talousarvio- ja kehysprosessia ja sen ohjausta.
Valtionhallinto toimii joustavana verkostona Keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin.
Julkiset palvelut ja niiden asiakaslähtöisyys turvataan ja hallinnon rakenteita uudistetaanJulkisen aluehallinnon järjestämistä yksinkertaistetaan.
ICT on julkisten palvelujen strateginen voimavara ja tukee palveluja ja hallintoaLuodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitoinnin periaatteet.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Henkilöstömäärä, htv346314306
Sairauspoissaolot, pv/htv5,866
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VM Baro-3,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot40 98832 84632 370
Bruttotulot1 8681 8501 850
Nettomenot39 12030 99630 520
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 797  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 539  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HARE-järjestelmän uudistus-1 090
JHTT-lautakunta (siirto momentille 32.40.03)-125
JTS-analysoinnin resurssilisäys500
Poliittinen toiminta (HO 2015)-65
Siirto momentille 23.01.02-150
Siirto momentilta 28.01.211 500
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-5 htv)-1 512
VN linna A ja B, peruskorjaus (siirto momentille 23.01.01)-200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-12
Palkkaliukumasäästö-174
Palkkausten tarkistukset195
Toimintamenojen tuottavuussäästö-192
Toimintamenosäästö (HO 2015)-370
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirron palautus momentilta 28.20.01)4
Tasomuutos1 215
Yhteensä-476

2016 talousarvio30 520 000
2015 I lisätalousarvio2 400 000
2015 talousarvio30 996 000
2014 tilinpäätös40 862 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 107 000 euroa talousarvioesityksen 30 520 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio30 627 000
2015 IV lisätalousarvio95 000
2015 I lisätalousarvio2 400 000
2015 talousarvio30 996 000
2014 tilinpäätös40 862 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 627 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 264 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-264 000
2016 talousarvio30 627 000
2015 tilinpäätös33 491 000
2014 tilinpäätös40 862 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 264 000 euroa.