Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
              01. Puolustusministeriön toimintamenot
              21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 367 369 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Arvonlisäveron korotus-1 928
Eduskunnan tekemistä päätöksistä aiheutuva lisätarve ALV-menoihin24 205
Ennakollisen kustannustason tarkistuksen vaikutus6 024
Kunnossapidon kumppanuus (Millog) -tilausvaltuudesta aiheutuva muutos-3 800
Libanonin operaation johtovaltiovastuun jatko2 640
Puolustusbudjetin tasokorotus (HO 2015)12 000
PURU:n yhtiöittämisestä aiheutuva ALV-menojen lisäys-78
PVKEH 2015 Pansio-luokan miinalauttojen peruskorjaus (LTA I 2015)1 440
Siirto momentille 23.01.29-107
Toimintamenosäästön ALV-osuus (HO 2015)-1 318
Valtori (siirto momentille 28.01.29)-3 069
Vuoden 2012 kolmanteen lisätalousarvioon sisältyneiden tilausvaltuuksien menoajoitusmuutosten ALV-osuus -139
Vuoden 2014 toteutuneesta indeksikehityksestä aiheutuva muutos ALV-menojen tarpeeseen-2 530
Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymiskorvausten ALV-osuus-1 174
Yhteensä32 166

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio367 369 000
2015 talousarvio335 203 000
2014 tilinpäätös298 114 921

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 367 369 000 euroa.