Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

05. Vissa avgifter för trafikenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 25 945 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 40 000 euro jämfört med det belopp på 25 985 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att årsavgiften för den spårbundna stadstrafiken i enlighet med regeringens proposition (RP 105/2018 rd) ska intäktsföras som en avgiftsbelagd prestation under moment 31.20.01.


2019 budget 25 945 000
2018 I tilläggsb. -1 390 000
2018 budget 28 900 000
2017 bokslut 27 830 502