Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 talousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01.  (30.90 ja 91) Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
            01.  (30.60.21) Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot
            41. Metsäpuiden siemenhuolto
            42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille
            43. Eräät korvaukset
            44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
            45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
            50. Eräät metsätalouden valtionavut
            83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
       63. Metsähallitus
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
          (90.) Hallinto
          (91.) Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2016

83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisten lainojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan tarpeeksi arvioidaan 300 000 euroa. Kun tähän arvioidaan olevan käytettävissä 100 000 euroa vuodelle 2008 siirtyvää määrärahaa, momentin määrärahatarve on 200 000 euroa.


2008 talousarvio200 000
2007 talousarvio100 000
2006 tilinpäätös100 000