Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 19 435 000 euroa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.29 830
Siirto momentilta 25.01.29 137
Siirto momentilta 26.01.29 122
Siirto momentilta 27.01.29 107
Siirto momentilta 28.01.29 240
Siirto momentilta 29.01.29 183
Siirto momentilta 30.01.29 162
Siirto momentilta 31.01.29 119
Siirto momentilta 32.01.29 327
Siirto momentilta 33.01.29 227
Siirto momentilta 35.01.29 125
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 8
Tasomuutos 150
Yhteensä 2 737

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 19 435 000
2015 talousarvio 16 698 000
2014 tilinpäätös 3 656 851

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 19 435 000 euroa.