Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
              01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 220 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2015 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 220 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on noin 120 milj. euroa.

Liikelaitosten voiton tuloutus (milj. euroa)

  
Senaatti-kiinteistöt100
Metsähallitus120
Yhteensä220

2016 talousarvio220 000 000
2015 talousarvio330 000 000
2014 tilinpäätös270 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 220 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Metsähallituksen toiminnan uudelleen organisoimisesta, jonka osana Metsähallituksen vuoden 2016 voitto ajanjaksolta 1.1.2016—31.3.2016 tuloutetaan jo vuonna 2016.


2016 I lisätalousarvio10 000 000
2016 talousarvio220 000 000
2015 IV lisätalousarvio160 000 000
2015 talousarvio330 000 000
2014 tilinpäätös270 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 10 000 000 euroa.