Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
              01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot
              02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta
              (32.) Kasvinjalostusmaksut
              40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut
              41. Tenojoen kalastuslupamaksut
              42. Hirvieläinten metsästysmaksut
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
              99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:ltaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 325 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman loppumaksun ohjelmakauden 2007—2013 osalta sekä kolmannen ennakon ja välimaksut ohjelmakauden 2014—2020 osalta. Ohjelmakauden 2007—2013 loppumaksun määräksi arvioidaan noin 93 000 000 euroa, josta tuloutuu talousarvioon 78 000 000 euroa ja Makeraan 15 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 tulojen määräksi arvioidaan noin 247 000 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2016 talousarvio325 000 000
2015 talousarvio556 000 000
2014 tilinpäätös71 974 106

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 325 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014—2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen tuotannon tuen ja eläinten hyvinvointia edistävien korvausten maksuaikataulumuutoksista sekä ohjelmakausien 2007—2013 ja 2014—2020 meno- ja tulokertymää koskevien arvioiden tarkentumisesta vuoden 2016 aikana.

Ohjelmakauden 2007—2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 98,4 % käytettävissä olleesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoituskehyksestä toteutui 31.12.2015 mennessä maksuina tuensaajille. Loppumaksun ja rahoituskorjauksesta maksetun palautuksen määrä on noin 73 600 000 euroa, josta tuloutuu talousarvioon noin 48 800 000 euroa ja Makeraan noin 24 800 000 euroa. Loppumaksun arvioidaan tuloutuvan vuoden 2016 lopussa.

Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman osalta tulojen määräksi arvioidaan noin 341 200 000 euroa, josta ennakon määrä on noin 23 597 000 euroa.


2016 III lisätalousarvio65 000 000
2016 talousarvio325 000 000
2015 tilinpäätös401 548 943
2014 tilinpäätös71 974 106

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.