Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2002 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
            40. Alueellisten ympäristökeskusten tulot
            60. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista
            70. Asuntotoimen tulot
            99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot
       39. Muut sekalaiset tulot
     13. Korkotulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 716 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille arvioidaan kertyvän 2 523 000 euroa EU:n ympäristörahastosta (LIFE), jota vastaavat menot on budjetoitu momentille 35.99.63. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (1332/2001) sekä sekalaisiin tuloihin. Momentille tuloutetaan myös Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristölupavirastojen sekalaiset tulot.


2002 talousarvio2 716 000
2001 talousarvio2 716 235
2000 tilinpäätös3 132 020