Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2020
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
              01. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
              52. Statsborgen för studielån
              55. Studiepenning och bostadstillägg
              57. Måltidsstödet till högskolestuderande
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2016

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 447 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994).

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd så att studiepenningens försörjarförhöjning höjs från och med den 1 januari 2020 med 25 euro per månad och studiepenningen binds vid FPL-indexet den 1 augusti 2020.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Studiepenning för högskolestuderande283 700 000
Studiepenning för studerande vid andra läroanstalter141 100 000
Bostadstillägg23 000 000
Sammanlagt447 800 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av försörjarförhöjningen 25 €/mån 1.1.2020 (regeringsprogr. 2019)3 000
Läromaterialstillägg5 200
Lindring av behovsprövningen av studiepenning och bostadstillägg för studerande under 18 år930
Precisering av studerandeantalet och behovskalkylen inom yrkesutbildningen-8 466
Precisering av utgifterna för bostadstillägg3 000
Studiepenningen binds vid index 1.8.2020 (regeringsprogr. 2019)2 000
Sammanlagt5 664

2020 budget447 800 000
2019 budget442 136 000
2018 bokslut414 096 918