Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 131/2014 rd)
   Allmän motivering
        ALLMÄN MOTIVERING
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2015

Allmän motivering